Kredyt na samochód

%
Kwota kredytu Oprocentowanie Okres spłaty Raty


Na jakich warunkach przyznawane są kredyty samochodowe?

Większość banków oferuje zarówno kredyty na samochody nowe jak i używane. Warunki na jakich udzielone są pożyczki na auta nowe i używane różnią się między sobą. Wynika to z faktu, że nowe samochody są znacznie lepszym zabezpieczeniem więc pożyczka na samochód nowy przyznawana jest na nieco lepszych warunkach niż na stary.

Okres kredytowania

Maksymalny czas spłaty zależy od banku, ale regułą jest, że na nowe auta jest on znacznie wyższy niż na samochody używane.

Zdarza się, że okres spłaty może przekraczać 10 lat w przypadku aut nowych. Na samochody używane możemy liczyć na kredyt na 5 do 10 lat, w zależności od wieku auta.

Oprocentowanie

Podobnie wygląda sprawa z oprocentowaniem. Nowy samochód na kredyt jest zwykle niżej oprocentowany niż kredyt na używany samochód.

Wkład własny

Wysoki wkład własny to korzystniejsze warunki.

Wymagany wkład własny jest kwestią indywidualną banku. W większości z nich jest on wymagany, choć zdarzają się takie, które kredytują pełną wartość auta.

Wkład własny, jeśli jest wymagany, zazwyczaj wynosi do 20% wartości samochodu. Warto jednak by było on jak najwyższy, gdyż można wtedy liczyć na na korzystniejsze warunki jak niższa marża lub prowizja.

Kwota jaką można uzyskać

Kwota jaką można uzyskać w zależności od banku waha się od 5 tys. do nawet 200 tys. zł.

Wymagane dokumenty

Aby uzyskać pożyczkę należy przedstawić dwa dokumenty tożsamości i zaświadczenie o zarobkach.

Niezbędny jest dokument tożsamości i zaświadczenie o zarobkach.

Dokumentem tożsamości może być dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy.

Zaświadczenie o zarobkach nie jest wymagane w przypadku wysokiego wkładu własnego. Wystarczy wtedy oświadczenie kredytobiorcy o wysokości uzyskiwanych dochodów.

Emeryci i renciści muszą przedstawić ostatni odcinek z emerytury bądź renty. Dodatkowo renciści posiadający rentę czasową mogą uzyskać kredyt na okres krótszy niż termin jej wygaśnięcia.

Zdolność kredytowa

By móc uzyskać kredyt konieczne jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej. Procedury obliczania wiarygodności kredytowej różnią się między bankami. Istnieją jednak ogólne wytyczne w postaci rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego.

Mówią one, że suma rat wszystkich zaciągniętych długów nie może przekroczyć połowy uzyskiwanych dochodów netto w przypadku osób zarabiających poniżej średniej krajowej.

Osoby lepiej zarabiające mogą zaciągnąć pożyczki na wyższą kwotę (suma rat nie może przekraczać 70% wynagrodzenia netto).


KredytNaSamochod.net Poleć!

Wczywywanie... 12